Chính sách bảo mật

  • Home
  • Chính sách bảo mật

Tìm một Địa điểm

Lời khen tặng

“Nhờ BaronHR mà tôi có được công việc mơ ước, được bao quanh bởi các chuyên gia có cùng chí hướng và tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà.”

- Natalie A.Người tìm việc

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách này mô tả cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về khách truy cập đến website này. Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý với những hành động của chúng tôi như được mô tả dưới đây. Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về chính sách hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Bạn có thể sử dụng website của chúng tôi mà không tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào.

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin định danh cá nhân của bạn nếu bạn lựa chọn để cung cấp cho chúng tôi. Thông tin định danh cá nhân này có thể bao gồm, ví dụ, tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn, cũng như thông tin cụ thể liên quan đến mục đích mà bạn đang liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi không sử dụng cookie của trình duyệt để theo dõi hành vi người dùng trên website của chúng tôi. Mặc dù máy chủ web của chúng tôi tự động nhập các thông tin kỹ thuật nhất định, chẳng hạn như danh tính của Nhà cung cấp dịch vụ Internet và địa chỉ IP của máy tính của bạn, các thông tin kỹ thuật này sẽ không tiết lộ danh tính của bạn cho chúng tôi, và nó không liên kết với bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào mà bạn có thể lựa chọn cung cấp.

Bất kỳ thông điệp email và thông tin liên quan nào mà bạn gửi đến các địa chỉ được công bố trên website này đều không bị quản lý bởi chính sách này.

Sử dụng & Công bố Thông tin

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng nào được thu thập trên website này với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Tuy nhiên, thông tin đăng ký của bạn cho một mục đích cụ thể có thể được cung cấp cho các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan tới mục đích đó. Các chính sách bảo mật của các đối tác đó có thể khác với chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin định danh cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi được pháp luật yêu cầu hành động như vậy.

Bảo mật thông tin của bạn

Xin vui lòng không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân hoặc bảo mật nào cho chúng tôi qua email hoặc trang web này. BaronHR, LLC không thể đảm bảo sự bảo mật cho bất kỳ thông tin nào được truyền tải cho chúng tôi qua Internet.

Sở hữu về nội dung và Mục đích sử dụng hạn chế

Bạn không có quyền sử dụng bất kỳ thông tin, mô tả, dữ liệu và các tài liệu văn bản nào khác trên trang web này mà có nguồn gốc là từ công sức của các nhân viên BaronHR, LLC khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của BaronHR, LLC. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm về bất kỳ tài liệu nào được công bố trên website này.

Tìm hiểu cách BaronHR có thể giúp bạn tìm thấy sự nghiệp của bạn hoặc thúc đẩy kinh doanh của bạn

877.908.8150