Hội đồng Quản trị

  • Home
  • Hội đồng Quản trị

Tìm một Địa điểm

Lời khen tặng

“Nhờ BaronHR mà tôi có được công việc mơ ước, được bao quanh bởi các chuyên gia có cùng chí hướng và tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà.”

- Natalie A.Người tìm việc

Lou E. Perez

Chủ sở hữu/Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Từ khi còn trẻ, Lou E. Perez đã tin tưởng rằng với đủ hiểu biết, năng lượng, sự quyết tâm và tập trung, ông có thể đạt được thành công vượt xa cả những giấc mơ ngông cuồng nhất của các bạn đồng lứa trẻ của mình. Thậm chí lúc ấy ông đã hiểu rằng thành công như vậy sẽ yêu cầu cả việc giúp đỡ người khác đạt được những giấc mơ và khát vọng của họ.

Robert Wertz, Tiến sĩ Giáo dục

Giám đốc

Tiến sĩ Robert Wertz là một thành viên của Hội đồng quản trị của công ty, tư vấn cho Giám đốc điều hành Lou E. Perez về hàng loạt các vấn đề chiến lược, tài chính, quản lý rủi ro và nguồn nhân lực. Wertz từng là Trưởng phòng kinh doanh và Phó giám đốc các dịch vụ hành chính cho Học khu Thống nhất Rowland tại Quận Los Angeles.

Gay Carnello

Giám đốc

Là một thành viên Hội đồng Quản trị của BaronHR, Gay Carnello giúp thiết lập định hướng chiến lược của công ty và tư vấn cho Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Lou E. Perez về các vấn đề kinh doanh và vận hành.

Tìm hiểu cách BaronHR có thể giúp bạn tìm thấy sự nghiệp của bạn hoặc thúc đẩy kinh doanh của bạn

877.908.8150