Pháp lý

Tìm một Địa điểm

Lời khen tặng

“Nhờ BaronHR mà tôi có được công việc mơ ước, được bao quanh bởi các chuyên gia có cùng chí hướng và tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà.”

- Natalie A.Người tìm việc

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Các tài nguyên trên trang web này được chuẩn bị bởi BaronHR, LLC chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành một quảng cáo, chào hàng, tư vấn pháp lý, hoặc tư vấn về bất kỳ tiêu chuẩn công nghiệp nào. Việc truyền tải các tài liệu và thông tin tại đây không nhằm mục đích tạo ra, và việc nhận các tài liệu và thông tin đó không cấu thành sự hình thành một mối quan hệ kinh doanh. Những người theo dõi internet và độc giả trực tuyến không nên dựa vào thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khi chưa tìm kiếm tư vấn pháp lý từ một luật sư được cấp phép tại tiểu bang của người đọc. Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp như là thông tin chung mà có thể hoặc không thể phản ánh các thông tin hoặc diễn biến pháp lý cập nhật nhất của công ty; do đó, thông tin trên trang web này không được cam kết hay đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ. BaronHR, LLC tại đây từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến những hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của trang web này.

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với chúng tôi về một vấn đề – điều này không tạo ra một mối quan hệ kinh doanh và cũng không đòi hỏi BaronHR, LLC phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc hành động nào. Bạn không nên gửi cho chúng tôi thông tin bảo mật hay nhạy cảm qua email vì thông tin trao đổi của bạn sẽ không được coi là đặc quyền hoặc bảo mật. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email về một mối quan hệ kinh doanh mà không thực sự tồn tại giữa hai bên thì bạn nên lưu ý rằng tính bảo mật của email Internet là không chắc chắn. Thông qua việc gửi các thông điệp điện tử nhạy cảm hoặc bảo mật mà không được mã hóa, bạn chấp nhận những rủi ro của sự không chắc chắn như vậy và khả năng thiếu bảo mật trên Internet.

BaronHR, LLC không mong muốn tham gia vào mối quan hệ kinh doanh với bất cứ ai đang tìm kiếm mối quan hệ kinh doanh như vậy dựa trên việc xem trang web này tại một tiểu bang mà trang web này không tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy tắc đạo đức của tiểu bang đó.

BaronHR, LLC không nhất thiết phải xác nhận, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào mà có thể được truy cập thông qua trang web này.

BaronHR, LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn; do đó, công ty không có đối tác, công ty có các thành viên tương đương với các cổ đông.

Tìm hiểu cách BaronHR có thể giúp bạn tìm thấy sự nghiệp của bạn hoặc thúc đẩy kinh doanh của bạn

877.908.8150