Quản lý

Tìm một Địa điểm

Lời khen tặng

“Nhờ BaronHR mà tôi có được công việc mơ ước, được bao quanh bởi các chuyên gia có cùng chí hướng và tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà.”

- Natalie A.Người tìm việc

Eric Welch

Ngài Chủ tịch

Là Chủ tịch của BaronHR, Eric Welch chịu trách nhiệm về bán hàng, vận hành, nguồn nhân lực và các hoạt động tài chính tổng thể của các doanh nghiệp khác nhau cấu thành gia đình các công ty của…

L. Johanna Dreisbach

Phó Chủ tịch Cấp cao và Tổng Tư vấn

Johanna Dreisbach tư vấn về các vấn đề pháp lý của BaronHR, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hợp đồng, luật lao động và tuân thủ quy định. Cô cũng là một thành viên của đội ngũ lãnh đạo…

Marcy Herrera

Phó Chủ tịch Bán hàng

Marcy Herrera là Phó Chủ tịch Bán hàng tại BaronHR, có trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận đồng thời nâng cao chất lượng vận hành. Cô cũng là một thành viên của đội ngũ lãnh đạo của công ty.

Robert Manzanares

Giám đốc Công nghệ Thông tin

Robert Manzanares là Giám đốc Công nghệ Thông tin của BaronHR. Ông chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống CNTT của công ty, bao gồm cả các đánh giá công nghệ, phát triển chiến lược CNTT, quan hệ nhà cung cấp, nhân sự, và triển khai phần cứng và phần mềm. Ông cũng thuộc đội ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty.

Julie Schlotterback

Quản lý Nguồn Nhân lực

Julie Schlotterback, Quản lý Nguồn nhân lực của BaronHR, có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhân viên trong toàn bộ gia đình các công ty nhân sự của BaronHR hiểu và duy trì sự tuân thủ với các chính…

Tìm hiểu cách BaronHR có thể giúp bạn tìm thấy sự nghiệp của bạn hoặc thúc đẩy kinh doanh của bạn

877.908.8150