Kỹ thuật

Tìm một Địa điểm

Lời khen tặng

“Nhờ BaronHR mà tôi có được công việc mơ ước, được bao quanh bởi các chuyên gia có cùng chí hướng và tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà.”

- Natalie A.Người tìm việc

BaronHR cũng tuyển dụng các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu và lành nghề như kỹ sư, kỹ sư lập trình phần mềm, chuyên gia CNTT, quản lý kế toán, nhà phân tích tài chính, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và nhà sinh thống kê học.

Việc tuyển dụng cho hầu hết các vị trí này được thực hiện bởi các bộ phận chuyên môn của chúng tôi, BaronHR TechnicalLegendary Staffing. Các vị trí đòi hỏi kỹ năng cao này có xu hướng được bố trí thông qua tuyển dụng trực tiếp hoặc bố trí dự phòng; rất ít các công việc mang tính tạm thời.

Sau đây là ví dụ đại diện về các loại hình vị trí kỹ thuật mà chúng tôi tuyển dụng thường xuyên:

 • Kỹ sư phần mềm
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng
 • Kỹ sư Java
 • Kỹ sư Dịch vụ Khách hàng
 • Kỹ sư mạng lưới IT
 • Kỹ sư điện
 • Kỹ sư cơ khí
 • Chuyên viên phát triển Ruby On Rails
 • Quản lý Cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư phần mềm nhúng

 • Quản lý kế toán
 • Các khoản phải trả
 • Các khoản phải thu
 • Quản lý thanh toán
 • Giám đốc Tài chính
 • Quản lý Tài chính
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Thư ký lương
 • Báo cáo SEC
 • Nhân viên kế toán

Tìm hiểu cách BaronHR có thể giúp bạn tìm thấy sự nghiệp của bạn hoặc thúc đẩy kinh doanh của bạn

877.908.8150