Quản trị Hành chính

Tìm một Địa điểm

Lời khen tặng

“Nhờ BaronHR mà tôi có được công việc mơ ước, được bao quanh bởi các chuyên gia có cùng chí hướng và tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà.”

- Natalie A.Người tìm việc

BaronHR8810 hợp tác với các công ty trên một phạm vi rộng để phục vụ cho các yêu cầu về nhân sự của họ. Nhiều vị trí mà chúng tôi tuyển dụng là trong môi trường văn phòng và liên quan đến việc hỗ trợ các tổ chức khách hàng đáp ứng một loạt các nhu cầu về văn phòng và hành chính.

Sau đây là ví dụ đại diện về các vị trí hành chính và văn phòng mà chúng tôi tuyển dụng thường xuyên.

Hành chính chung

 • Lễ tân
 • Trợ lý Hành chính
 • Đại diện Dịch vụ Khách hàng
 • Đại diện Tổng đài
 • Nhân viên nhập liệu
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu

 • Nhân viên kiểm soát hồ sơ
 • Nhân viên lưu trữ
 • Trợ lý bán hàng
 • Trợ lý Nguồn nhân lực
 • Điều phối Văn phòng
 • Cán bộ Mua hàng

Quản trị Hành chính

 • Quản lý Tổng đài
 • Quản lý Nguồn nhân lực
 • Quản lý văn phòng

Nhân viên bán hàng

 • Quản lý bán hàng
 • Nhân viên bán hàng nội bộ
 • Nhân viên bán hàng bên ngoài
 • Điện thoại viên
 • Nhân viên điều phối lịch hẹn

Tìm hiểu cách BaronHR có thể giúp bạn tìm thấy sự nghiệp của bạn hoặc thúc đẩy kinh doanh của bạn

877.908.8150